جشن فارغ التحصیلی

تقویم آموزشی تابستان 97

تعطیلات بین ترم موسسه

تعطیلات تابستانی موسسه از تاریخ 5 تیرماه الی 17 تیر ماه می باشد. جهت انجام امور اداری و آموزشی بعد از تاریخ فوق مراجعه نمایید

  • معاونت آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

    • دکتر مهیار اردشیری

 

  • معاونت دانشجویی فرهنگی

    • حاج حمید مقامی

 

  • معاونت برنامه ریزی، توسعه وپشتیبانی

    • دکتر غلامحسین دستغیبی فرد