پرداخت شهریه و تسویه حساب

دانشجویان عزیز لطفا حداکثر تا ۵ آذر ماه نسبت به تسویه حساب شهریه خود در نیمسال اول تحصیلی 98-97 اقدام نمایید.

رشته مقطع مدیر گروه ایام هفته ساعت
روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد آقای دکتر محم خیر    
نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ارشد خانم مهندس مهرناز نیازی

دوشنبه

سه شنبه

9 الی 15

14 الی 16

الکترونیک کاردانی آقای مهندس وحید هنرور

 شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

10 الی 11 و 12:30 الی 14

8 تا 9:30 و 11 الی 14

8 الی 9 

ICT کارشناسی آقای مهندس وحید هنرور

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

10 الی 11 و 12:30 الی 14

8 تا 9:30 و 11 الی 14

8 الی 9 

الکترونیک کارشناسی آقای مهندس وحید هنرور

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

10 الی 11 و 12:30 الی 14

8 تا 9:30 و 11 الی 14

8 الی 9 

حسابداری کاردانی آقای فرهاد کاشانی پور

شنبه

یکشنبه 

10 الی 11 و 10:30 الی 14:30

14 الی 16 

حسابداری کارشناسی آقای فرهاد کاشانی پور

شنبه

یکشنبه

10 الی 11 و 10:30 الی 14:30

14 الی 16

نرم افزار کاردانی خانم مهندس مهرناز نیازی

دوشنبه

سه شنبه

9 الی 15

14 الی 16

نرم افزار کارشناسی خانم مهندس مهرناز نیازی

دوشنبه

سه شنبه

9 الی 15

14 الی 16

سخت افزار کارشناسی خانم مهندس مهرناز نیازی

دوشنبه

سه شنبه

9 الی 15

14 الی 16

 عمران کارشناسی   آقای دکتر علی فولادی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه 

8 الی 12

12:30 الی 14:30

12:30 الی 14:30 

 عمران کاردانی  مهندس محمد مردانی    
 شهرسازی کارشناسی  دکتر مهیار اردشیری     
معماری کاردانی آقای مهندس کشتکار

 شنبه

یکشنبه

9 الی 11 

9 الی 11

معماری کارشناسی آقای مهندس کتشکار

 شنبه

یکشنبه

9 الی 11 

9 الی 11

علوم پایه کاردانی خانم مریم قره باغی    
علوم پایه کارشناسی خانم مریم قره باغی