مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود با حضور ریاست موسسه، معاونت آموزشی و معاونت فرهنگی

تقدیر از دانشجویان برگزیده فرهنگی

مکان : ساختمان مرکزی

زمان : چهاشنبه 17 آبان 96 ساعت 10