اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

کلاس جبرانی دروس مبانی نظری معماری و طراحی معماری شهر سازی در روزهای زیر برگزار می گردد.

سه شنبه 8 خرداد ساعت 14:30 - 18:30

چهار شنبه 9 خرداد ساعت  14:30 - 18:30

یکشنبه 13 خرداد ساعت  14:30 - 18:30