جشن فارغ التحصیلی

تقویم آموزشی تابستان 97

تعطیلات بین ترم موسسه

تعطیلات تابستانی موسسه از تاریخ 5 تیرماه الی 17 تیر ماه می باشد. جهت انجام امور اداری و آموزشی بعد از تاریخ فوق مراجعه نمایید

کلاس جبرانی دروس مبانی نظری معماری و طراحی معماری شهر سازی در روزهای زیر برگزار می گردد.

سه شنبه 8 خرداد ساعت 14:30 - 18:30

چهار شنبه 9 خرداد ساعت  14:30 - 18:30

یکشنبه 13 خرداد ساعت  14:30 - 18:30