جشن فارغ التحصیلی

تقویم آموزشی تابستان 97

تعطیلات بین ترم موسسه

تعطیلات تابستانی موسسه از تاریخ 5 تیرماه الی 17 تیر ماه می باشد. جهت انجام امور اداری و آموزشی بعد از تاریخ فوق مراجعه نمایید

کلاس جبرانی ریاضیات عمومی 1 استاد عباسی روز 6 خرداد ساعت 14-12

کلاس جبرانی ریاضیات کاربردی استاد عباسی روز 6 خرداد ساعت 16-14