اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

کلاس جبرانی ریاضیات عمومی 1 استاد عباسی روز 6 خرداد ساعت 14-12

کلاس جبرانی ریاضیات کاربردی استاد عباسی روز 6 خرداد ساعت 16-14