اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

امتحان عملی پایان ترم کارگاه شبکه های محلی استاد کمالی سه شنبه مورخ 1 خرداد در ساختمان 5 ساعت 17 برگزار می گردد.