اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

دانشجویان عزیز خواهشمند است تا تاریخ شنبه 1397/04/02 جهت نام نویسی دروس پیشنهادی به واحد آموزش(آقای ذهبی)مراجعه فرمایید.