اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

دانشجویان متقاضی جشن ازدواج دانشجویی جهت ثبت نام حداکثر تا 30 دی ماه به سایت www.ezdevaj.org مراجعه نماییند.