اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

امتحان پایان ترم درس مرمت ابنیه گروه عمران خانم رفیعی روز سه شنبه 20/9/97 ساعت 12  برگزار می گردد.