اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

کلاس جبرانی ریاضیات گسسته خانم زارع (کلاس خانم بازیار) روز پنج شنبه 22/9/97  ساعت 15:30-14 برگزار  می گردد .