رویدادها علمی

تصفیه خانه آب‬‎
باز دید از تصفیه خانه آب‬‎ شیراز
Read more

کارگاه ها و سمینارها

دوره آموزش نرم افزار ...
دوره آموزشی اصطلاحات ...
سمینار سیستمهای توسعه گر
کارگاه آموزشی پیش از ...
کارگاه آموزشی پیش از ازدواج (دوره های مهارتی پیش از ازدواج) در روز پنج شنبه 16/12/97 از ساعت 8 تا 13 در سالن شماره 25 با حضور سرکار خانم طاهریان برگزار می گردد. علاقه مندان به شرکت در کارگاه جهت ثبت ...
Read more
کارگاه محاوره انگلیسی در ...

به اطلاع دانشجویان می رساند:

مطالب زیر بعنوان پیشنیاز این درس  مطرح می باشد. درجلسه آینده یک آزمون مقدماتی از این مطالب برگزار خواهد شد.

  1. معادلات دیفرانسیل
  2. اعداد مختلط
  3. KVL , KCL
  4. Phasor
  5. ماتریسها