کارگاه محاوره انگلیسی در سفر

قابل توجه دانشجویان در رابطه با عدم حضور در کلاسها

به اطلاع آن عده از دانشجویانی که در هفته اول نیمسال دوم سال تحصیلی جاری (98-97) مرتکب غیبت شده اند می رساند که غیبت آنها جزء 16/3 لحاظ خواهد شد و در صورتی که بیش از دو جلسه دیگر در کلاسها غیبت نمایند درس مذکور حذف آموزشی می گردد .           

      امور آموزشی موسسه پیشتازان

سامانه آموزشی به دلایل فنی تا 28 بهمن قطع می باشد.

دروس زیر جهت دانشجویان کاردانی الکترونیک در حذف و اضافه ارائه می شود.

 • الکترونیک صنعتی
 • آزمایشگاه الکترونیک صنعنی
 • ماشینهای الکتریکی
 • مدارهای مجتمع خطی
 • آزمایشگاه میکرو پروسسور
 • میکروکنترلر
 • کارگاه PLC
 • آزمایشگاه تکنیک پالس
 • تحلیل مدارهای الکترونیکی ( درصورت به حد نساب رسیدن )
 • مدارهای الکتریکی
 • الکترونیک عمومی
 • ریاضی عمومی
 • تربیت بدنی
 • فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
 • زبان فنی
 • ریاضی پیش

چنانچه دانشجویان متقاضی دروس دیگر می باشند، روز چهارشنبه 97/11/17 به مدیر گروه الکترونیک مراجعه نمایند.