کارگاه محاوره انگلیسی در سفر

قابل توجه دانشجویان در رابطه با عدم حضور در کلاسها

به اطلاع آن عده از دانشجویانی که در هفته اول نیمسال دوم سال تحصیلی جاری (98-97) مرتکب غیبت شده اند می رساند که غیبت آنها جزء 16/3 لحاظ خواهد شد و در صورتی که بیش از دو جلسه دیگر در کلاسها غیبت نمایند درس مذکور حذف آموزشی می گردد .           

      امور آموزشی موسسه پیشتازان

سامانه آموزشی به دلایل فنی تا 28 بهمن قطع می باشد.

دروس زیر جهت دانشجویان کارشناسی الکترونیک در حذف و اضافه ارائه می شود.

  • الکترونیک صنعتی
  • اصول میکروکامپیوتر
  • برنامه سازی رایانه ای

چنانچه دانشجویان متقاضی دروس دیگر می باشند روزهای چهارشنبه 97/11/17 به مدیر گروه الکترونیک مراجعه نمایید.