رشته های موجود در موسسه

دانشجویان فارغ التحصیلی که قصد انجام امور فارغ التحصیلی را دارند حداکثر تا تاریخ 14/12/97 به واحد فارغ التحصیلان سرکار خانم جوانمردی  مراجعه نمایند

در غیر این صورت بعد از تعطیلات نوروز جهت انجام امور فارغ التحصیلی مراجعه نمایند.

با تشکر آموزش