رویدادها علمی

تصفیه خانه آب‬‎
باز دید از تصفیه خانه آب‬‎ شیراز
Read more

کارگاه ها و سمینارها

سمینار سیستمهای توسعه گر
کارگاه آموزشی پیش از ...
کارگاه آموزشی پیش از ازدواج (دوره های مهارتی پیش از ازدواج) در روز پنج شنبه 16/12/97 از ساعت 8 تا 13 در سالن شماره 25 با حضور سرکار خانم طاهریان برگزار می گردد. علاقه مندان به شرکت در کارگاه جهت ثبت ...
Read more
کارگاه محاوره انگلیسی در ...

کلاسهای جبرانی آقای هنرور بصورت زیر می باشد

فیزیک دوشنبه 20/12/97  ساعت 18:30-16

زبان تخصصی دوشنبه 13/12/97ساعت 16:30-15

شیوه ارائه مطالب شنبه 18/12/97 ساعت 14-12