ورود

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی

 ساعت حضور

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

E-Mail

آقای دکتر غلامحسین دستغیبی فرد

 

علوم کامپیوتر

دکترا

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

خانم دکتر زهرا قدم پور

 

عمران

دکترا

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

آقای دکتر مهیار اردشیری

 

شهرسازی

دکترا

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

آقای دکتر شاپور گلبهار حقیقی

یکشنبه 9 الی 11

برق و کامپیوتر

دکترا

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

آقای دکتر سید مهدی حضرتی فرد

 

کامپیوتر

دکترا

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

آقای دکتر عبدالرضا پاکشیر

 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دکترا

 

آقای مهندس علی فولادی

 

عمران

کارشناسی ارشد

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

آقای مهندس محمد مردانی

شنبه 8 الی 14

سه شنبه 10 الی 14

چهارشنبه ها 8 الی12

عمران

کارشناسی ارشد

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

خانم مهندس مهرناز نیازی

شنبه 8 الی 12

شنبه 14:30 الی 17:30

یکشنبه 12:30 الی 15:30

کامپیوتر

کارشناسی ارشد

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

خانم مهندس سعاد صریحی

شنبه ها 13 الی17

معماری

کارشناسی ارشد

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

خانم مهندس الهام تقی زاده

دوشنبه 10:30 الی 12:30

الکترونیک

کارشناسی ارشد

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

آقای مهندس وحید هنرور

شنبه 7:30 الی 13

چهارشنبه 7:30 الی 12

برق

کارشناسی ارشد

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

آقای مهندس علیرضا سیه بازی

 شنبه 10 الی 13

سه شنبه 8 الی 12

کامپیوتر

کارشناسی ارشد

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

آقای علی اکبر رحمانی

 

حسابداری

کارشناسی ارشد