ورود

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

امور دانشجویی

     معاونت دانشجويي دانشگاه يكي از محوري ترين و حساس ترين معاونت هاي دانشگاه است كه با بسترسازي مناسب نقش پشتيباني از حوزه هاي آموزشي و پژوهشي را به عهده داشته و با حفظ و ارتقاء نقش حمايتي خود در حوزه هاي تحت نظارت در راستاي ايجاد محيطي مطلوب براي محقق ساختن اين اهداف گام برداشته است.

اين معاونت ارتباط مستقيم با دانشجويان داشته و برنامه ريزي ، اداره و هدايت كليه امور دانشجويي دانشگاه از جمله خدمات دانشجويي (اسكان، تغذيه و رفاه)، بهداشت و درمان، تربيت بدني، امور انضباطي و سياست گذاري و اتخاذ تمهيدات لازم در اين راستا را در حدود مقررات و ضوابط مصوب و نظارت و ارزيابي بر اجراي آنها را بر عهده دارد.