ورود

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

هیئت مؤسس

                                                اعضای محترم هیئت مؤسس

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

حناب آقای دکتر محمد خیـــــّــر

دکترای روانشناسی تربیتی

رئیس مؤسسه

جناب آقای دکتر مهیار اردشیری

دکترای شهرسازی

عضوهیئت مؤسس

جناب آقای دکتر جلال رحیمیان

دکترای زبانشناسی

عضو هیئت مؤسس

جناب آقای دکتر غلامحسین دستغیبی فرد

دکترای علوم کامپیوتر

عضو هیئت مؤسس

جناب آقای دکتر محمدحسین ستایش

دکترای حسابداری

عضو هیئت مؤسس

حاج آقا حمید مقامی (دانشجوی دکترا)

فلسفه تعلیم و تربیت

عضو هیئت مؤسس

سر کار خانم راضیه پایداری

کارشناسی شیمی

عضو هیئت مؤسس