ورود

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

کارآموزی و پروژه کارشناسی

مراحل اخذ واحد کارآموزی در مقطع کارشناسی ناپیوسته کلیه رشته های فنی - مهندسی  :

 1. اخذ درس کارآموزی در زمان انتخاب واحد از طریق سایت
 2. دانلود فرمهای کارآموزی که شامل فرم های شماره 1 تا 3 می باشد .
  • تذکر : نمونه تکمیل شده فرم در سایت موجود می باشد .
 3. شرکت در کلاس توجیهی کارآموزی که توسط استاد کارآموزی اعلام و برگزار می گردد .
 4. انتخاب محل کارآموزی  با هماهنگی استاد.
  • تذکر : محل کارآموزی باید سازمان دولتی یا شرکت خصوصی ثبت شده باشد .
 5. تکمیل فرم شماره (1) توسط دانشجو
 6. امضاء فرم شماره (1) توسط مدیرگروه و استاد کارآموزی
 7. تحویل فرم شماره (1) و گرفتن نامه شروع کارآموزی از نماینده واحد آموزش ( آقای ذهبی )
 8. انجام کارآموزی و تکمیل قسمتهای مورد نیاز در فرمها توسط سرپرست کارآموزی
 9. پس از اتمام کارآموزی ، دانشجو بایستی گزارشی موضوعی از کارهای انجام شده در کارآموزی را طبق دستورالعمل پیوست در قالب PDF   روی CD  تهیه نموده و با گرفتن وقت قبلی ،گزارش خود را به استاد کارآموزی ارائه داده و نمره خود را اخذ نماید . سپس آن را به تائید مدیرگروه برساند .
 10. تحویل فرمهای کارآموزی ( شامل فرم های  2و3 ) به همراه نامه اتمام کارآموزی به نماینده واحد آموزش. ( آقای ذهبی )

 دانلود فرمهای کارآموزی


 

مراحل اخذ واحد پروژه در مقطع کارشناسی ناپیوسته کلیه رشته های فنی - مهندسی  :

 1. اخذ درس پروژه در زمان انتخاب واحد از طریق سایت
 2. دانلود فرمهای پروژه که شامل فرم های شماره 1 تا 4 می باشد .
  • نمونه تکمیل شده فرم در سایت موجود می باشد .
 3. شرکت در کلاس توجیهی پروژه که زمان آن توسط استاد پروژه در سایت دانشگاه اعلام  می گردد.
 4. تکمیل فرم های 1 تا 4 بعد از هماهنگی اولیه با استاد پروژه
 5. در طول انجام پروژه دانشجویان می توانند در جلسات پروژه که توسط استاد برگزار می گردد شرکت و نسبت به توضیح روند پروژه و رفع اشکالات احتمالی اقدام نمایند .
 6. تحویل پروژه می بایست در قالب 2 عدد CD    )    یک نسخه به استاد و یک نسخه به کتابخانه ساختمان 4 )  و فرم های تکمیل شده 1 تا 4 پروژه به آموزش ( ساختمان اداری )
  • تذکر : طرح روی CD را حتما از سایت دانلود نموده و  بصورت برچسب روی هر دو CD چسبانده شود.

دانلود فرمهای پروژه